Blog

Intimidatie op de werkvloer herkennen en stoppen

Intimidatie op de werkvloer herkennen en stoppen
Er bestaan bedrijven waar het ziekteverzuim hoger is dan gemiddeld. Het gaat om bedrijven waar de sfeer tussen het personeel onderling en de sfeer tussen personeel en leidinggevenden zodanig is verstoord dat er sprake is van intimidatie. Intimidatie op de werkvloer herken je dan ook alleen wanneer het helaas al een poos gaande is. Doordat het personeel extra stress ervaart is er een hoger percentage ziekteverzuim met stress gerelateerde klachten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat personeel met een burn out thuis komt te zitten.

De soorten intimidatie op het werk
Intimidatie op het werk ontstaat door een schuine machtsverhouding tussen personeelsleden. Het kan gaan om seksuele intimidatie waarbij vrouwen of bijvoorbeeld personeelsleden met een andere seksuele geaardheid het slachtoffer van pesterijen zijn. Daarnaast kan het gaan om privé intimidatie. Dat is de vorm van intimidatie waarbij sommige personeelsleden worden getreiterd en in een hoek worden geplaatst.

De gevolgen van intimidatie op de werkvloer
Intimidatie heeft tot gevolg dat personeel zich niet meer veilig voelt op de werkvloer. Er ontstaan fysieke en emotionele klachten door een constante blootstelling aan stress waarbij men niet gemakkelijk uit de situatie kan ontsnappen. Post Traumatische Stress Stoornis gerelateerde klachten kunnen het gevolg zijn waardoor er een hoog ziekteverzuim is en waardoor er bovendien een zeer groot verloop in het personeelsbestand zichtbaar is. Dit zijn zaken die zich niet zomaar met ‘een poosje uitzieken’ te verhelpen zijn: er is meer voor nodig.

Het oplossen van intimidatie
Intimidatie is een probleem wat je kan voorkomen door in samenspraak met de landelijke klachtencommissie een protocol op te stellen. In geval van vermoedens van intimidatie treedt dan het protocol in werking. Eventueel na het inschakelen van de landelijke klachtencommissie worden er maatregelen getroffen om de intimidatie op de werkvloer te stoppen.

 

 

Author: admin