Blog

Industrieel design studie uitleg

Industrieel design studie uitleg

Wanneer je het hebt over ontwikkeling van producten en goederen, dan is industrieel design vaak een design dat gekozen kan worden bij deze producten, gemaakt van kunststof. Deze producten moeten voldoen aan verschillende eisen en kunnen gebruikt worden in het dagelijks leven door consumenten of door bedrijven voor grootschalige doelen. Producten lopen dus erg uit een, maar moeten van hoge kwaliteit zijn en divers. Het ontwerpen van producten, tot het uiteindelijke product doorloopt veelal verschillende stappen. Zo komt er op een gestructureerde manier een goed eindproduct dat voldoet aan de gestelde eisen van de industrie of juist de eindgebruiker.

De analyse fase van productontwikkeling
De eerste stap is de analyse. Een van de belangrijkste fasen waarbij met de eindgebruiker of klant wordt gekeken wat er precies van belang is bij het kunststof product en de eisen waar het aan moet voldoen. Verschillende aspecten van het toekomstige eindproduct zoals de vorm, het materiaal en de maten worden bekeken samen met de klant. Hiernaast wordt het aantal producten dat gemaakt moet worden besproken en de productiemethode waarmee het product met industrieel design gemaakt moet worden. Niet geheel onbelangrijk is de prijs, verpakkingswijze en extra eisen zoals zachtheid of transparantie van het product. Wanneer dit allemaal duidelijk is kan doorgegaan worden naar fase 2: productontwerp.

De ontwerpfase en product-engineering fase
In de ontwerpfase wordt de functionaliteit en eindvorm samengebracht door designers van het product. Dit doen zij door wensen uit de analysefase en productiemogelijkheden die ze zelf aanhouden samen te brengen in conceptvoorstellen voor de eindgebruiker. Ook hier wordt gekeken naar een mix van functie en prijs om tot een ontwerp te komen dat wel aan alle eisen voldoet, maar niet onnodig duur is. Dit nog steeds allemaal in samenspraak met de eindgebruiker.

Fase 3 wordt product-engineering genoemd. De verschillende details zoals de keuze voor materialen voor het product, toleranties en de mate van belasting worden geanalyseerd en gesimuleerd met een computer. Kosten per product en de uiteindelijke levensduur van het eindproduct blijven op de achtergrond van hoog belang en er wordt waar nodig aan het design bijgeschaafd.

Fase 4: het eindproduct
Bij de vierde en laatste fase worden prototypen van het eindproduct gemaakt en is de validatie hetgeen dat ervoor zorgt dat het kunststof product uiteindelijk optimaal wordt. Door testen voordat er tot productie wordt overgegaan voldoet het uiteindelijk bij de productie in grote aantallen. Dit zorgt voor verminderde kosten en tijd omdat het product door verschillende fasen is gegaan en dit allemaal in overleg met de klant. Met als resultaat: een definitieve spuitgietmal.

Author: admin