Blog

Een zakelijke autoverzekering afsluiten voor jouw bedrijfsauto

Een zakelijke autoverzekering afsluiten voor jouw bedrijfsauto

Wanneer we de verschillende autoverzekeringen op de markt vergelijken kunnen we vaststellen dat deze over een uiteenlopend karakter kunnen beschikken. We maken dan ook een onderscheid tussen enerzijds de particuliere autoverzekeringen en anderzijds de zakelijke varianten. Voor deze laatste geldt dat ze uiteraard worden afgesloten voor het verzekeren van auto’s die staan ingeschreven op naam van een onderneming. Ben jij eveneens van plan om een bedrijfsauto te kopen en wil je deze graag op gepaste wijze laten verzekeren? Dan is het altijd interessant om je te verdiepen in de polisvoorwaarden van de zakelijke autoverzekering die je hieronder aantreft.

Wat is een zakelijke autoverzekering dus precies?

De zakelijke autoverzekering is simpel gezegd gewoon een autoverzekering die wordt afgesloten voor het verzekeren van een zakelijk voertuig. Wanneer je een auto op de zaak gaat kopen spreekt het voor zich dat je de kosten die worden gemaakt voor dat voertuig (waaronder dus ook de verzekering) in de boekhouding van het bedrijf zal willen laten opnemen. Dat is alleen maar mogelijk wanneer het voertuig in kwestie ook daadwerkelijk staat ingeschreven op naam van de onderneming. Verder is het zo dat de mogelijkheden voor het afsluiten van de zakelijke variant van de autoverzekering eigenlijk vrijwel hetzelfde zijn als de persoonlijke variant. Dat maakt dus vrij weinig verschil.

Wanneer kies je voor een zakelijke autoverzekering?

De keuze voor een zakelijke autoverzekering is er dus één die altijd moet worden gemaakt op het moment dat je ervoor kiest om een voertuig in te schrijven op naam van je onderneming. Het gewoon afsluiten van een standaard verzekering voor particulieren zou in de praktijk verschillende nadelige gevolgen kunnen hebben. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk dat je de kosten dan niet kan laten verzekeren door je onderneming. Daarnaast bestaat het risico echter ook dat bepaalde ritten die worden uitgevoerd met de auto niet worden gedekt door de verzekeraar. Van zodra er zakelijke ritten gebeuren ben je in principe als houder van een particuliere verzekering niet gedekt. Dit zijn natuurlijk zeer belangrijke aandachtspunten om altijd rekening mee te houden.

Hoe kan je een zakelijke autoverzekering afsluiten?

Een zakelijke autoverzekering afsluiten kan op drie verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie moet je weten dat de zogenaamde WA-verzekering uiteraard niet alleen voor particuliere, maar ook voor zakelijke voertuigen wettelijk verplicht is. Dit is dan ook de minimale verzekering die sowieso dient te worden afgesloten. Het belangrijkste probleem dat veel bedrijven met deze verzekering hebben is dat ze op geen enkele manier eigen schade dekt. Ze wordt dus eigenlijk uitsluitend afgesloten voor de schade die je mogelijks veroorzaakt aan derden.

Gelukkig spreekt het voor zich dat er buiten de WA-verzekering ook nog tal van andere zakelijke autoverzekeringen op de markt zijn terug te vinden. Hierbij kan er dan onder meer worden gedacht aan de WA+ beperkt en de WA+ volledige cascoverzekeringen. Voor allebei deze zakelijke autoverzekeringen geldt natuurlijk dat ze op een bepaalde manier wel degelijk eigen schade kunnen verzekeren. Wil je graag hebben dat de schade die jij per ongeluk toebrengt aan je zakelijk voertuig eveneens wordt gedekt? Dan zal kiezen voor de allrisk een absolute aanrader blijken te zijn.

Besparen op je zakelijke autoverzekering kan met deze tips!

Zowel voor een particuliere als voor een zakelijke autoverzekering geldt dat de kosten die ervoor moeten worden betaald aanzienlijk kunnen oplopen. Het is dan ook helemaal niet zo vreemd dat elke potentiële verzekeringnemer op zoek gaat naar manieren om deze kosten te kunnen drukken. Dat is gelukkig perfect mogelijk. Er bestaan tal van verschillende interessante bespaartips waar je aandacht aan kan besteden die ervoor kunnen zorgen dat je heel wat kan besparen. Wil jij ook graag ontdekken hoe een echt voordelige verzekering voor je auto te realiseren? Dan is het absoluut de moeite waard om aandacht te besteden aan de hieronder terug te vinden bespaartips.

1.) Het begint allemaal bij de keuze van het voertuig

Wil je echt een goedkope zakelijke autoverzekering kunnen afsluiten? Dan dien je hier reeds rekening mee te houden bij het kopen van het voertuig in kwestie. Hier gaat het bij heel wat mensen eigenlijk reeds fout. Zij kiezen voor een auto die niet alleen over een serieus vermogen beschikt, maar bovendien ook een niet onaanzienlijke waarde vertegenwoordigt. Deze twee factoren kunnen er in de praktijk zomaar voor zorgen dat je rekening dient te houden met een basispremie die los van andere invloeden reeds vrij hoog is gelegen. Wil je dus met andere woorden geen te hoge premie moeten betalen voor het verzekeren van je zakelijk voertuig? Kies dan voor een vrij standaard auto.

2.) Vergelijk altijd de verschillende zakelijke autoverzekeringen op de markt

Ga je een zakelijke autoverzekering afsluiten? Dan is het in eerste instantie vooral altijd belangrijk om jezelf te voorzien van een goed beeld van de verschillende zakelijke autoverzekeringen die er allemaal op de markt aanwezig zijn. Voer bovendien niet alleen een vergelijking uit tussen de verschillende soorten verzekeringen, maar hou ook zeker rekening mee met het verschil in premie tussen de verschillende verzekeraars. Enkel en alleen door het uitvoeren van een echt grondige en bovendien ook objectieve vergelijking zal je finaal de voor jou beste autoverzekering afsluiten.

3.) Het eigen risico verhogen kan in je voordeel werken

Eén van de vaakst over het hoofd geziene onderdelen van eender welke verzekering is het zogenaamde eigen risico. De kans is zeer groot dat we je hier niets nieuws mee vertellen. Ook op het moment dat je een zakelijke autoverzekering gaat afsluiten zal je met een dergelijk risico worden geconfronteerd. Concreet zorgt dit risico ervoor dat ze bepalend is voor het bedrag dat je bij een schadegeval als verzekeringnemer zelf dient op te hoesten. Hoe hoger het eigen risico is gelegen, des te hoger dus het bedrag zal uitvallen dat je als verzekeringnemer zelf moet betalen bij schade.

Bovenstaande heeft als gevolg dat niet alleen particulieren, maar ook bedrijven er in de praktijk vaak alles aan doen om dit eigen risico zoveel mogelijk te beperken. Dat is echter zeker niet altijd de beste beslissing, integendeel. In de praktijk kunnen we dan ook vaststellen dat het merkelijk interessanter kan zijn om deze iets te verhogen dan standaard het geval is. Je zal namelijk kunnen vaststellen dat de periodieke premie die dan is verschuldigd voor de autoverzekering veel lager zal komen te liggen.

Author: admin